INSTRUCTOR

阿部 和矢

主な活動場所 三重県
指導員ステータス
取得ライセンス PC・Z-BASIC1・Z-Gold・PFA-Y-Basic・Z-BASIC2・Z-Toning・Z-Aqua・Z-Kids・Z-Step・Strong by ZUMBA
アカデミー

メッセージ