INSTRUCTOR

アンドレ

主な活動場所東京都
取得ライセンスZ-BASIC1・Z-RHYTHMS2・PC・STRONG NATION・Z-Pro
アカデミー

メッセージ