INSTRUCTOR

秋野 典子

主な活動場所 東京都
指導員ステータス M検定スペシャリスト
取得ライセンス PC・MLH・Z-Toning・Z-Aqua・DIO・Z-BASIC1・Z-Step・YOGA
アカデミー

メッセージ

FITNESS ACADEMY