INSTRUCTOR

秋野 典子

主な活動場所東京都
指導員ステータスM検定スペシャリスト
取得ライセンスPC・MLH・Z-Toning・Z-Aqua・DIO・Z-BASIC1・Z-Step・YOGA
アカデミー

メッセージ

FITNESS ACADEMY