INSTRUCTOR

齊藤 朋美

主な活動場所秋田県
取得ライセンスZ-BASIC1・Z-Kids・Z-RHYTHMS2・Z-Step・Z-Aqua・ZUMBA RHYTHMS 3・Z-Pro
アカデミー

メッセージ